Een spaar-en beleggingsplatform dat meegroeit met je kind

  • Leer je kind met geld omgaan in een veilige omgeving.
  • Nodig vrienden en familie uit om te helpen je kind een financiële voorsprong te geven.
  • Spaar of beleg voor dromen veraf en dichtbij.

Wat is Yongo?


Leer en lees over geld in de belevingswereld van kinderen.
Kom alles te weten over geld en kinderen. Experts en andere ouders delen er tips over hoe je je kind leert om te gaan met geld.

Maak wensen en dromen aan om voor te sparen.
In de spaaracademie van Yongo kan je kind zijn wensen aanmaken en er 3 uitkiezen om voor te sparen. Samen met jou en de supporters kan je lieveling beginnen centjes aan de kant te zetten.

Altijd en overal op de hoogte van je spaar- of beleggingsstatus.
Check via je smartphone, tablet of pc vlot de status van je Yongo Moon of Yongo Star, en blijf op de hoogte van je stortingen en van die van je supporters.


Open gratis een account en start je Yongo.


Spaar- of beleggingsplan samenstellen

Yongo is gebaseerd op een aantal spaar- en beleggingsproducten van AG Insurance.

Om efficiënt en verstandig te sparen en/of beleggen is het belangrijk om jouw Yongo op een slimme manier samen te stellen. Op basis van jouw wensen zal je een keuze kunnen maken tussen Yongo Moon en Yongo Star voor de langetermijn. Voor de kortetermijn is er Yongo Dreams.

We helpen je graag op weg na het aanmaken van een gratis account.

2 langetermijnopties:
Yongo Moon of Yongo Star
Yongo Moon

Yongo Moon, een tak 21 product van AG Insurance, richt zich naar ouders die een spaarproduct wensen met een gegarandeerde interest en mogelijks verhoogd met jaarlijkse winstdeelname.

De winstdeelname is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

 
 

OF

Yongo Star

Bij Yongo Star, een tak 23 product van AG Insurance, wordt het geld belegd in fondsen die actief beheerd worden door specialisten. Het totale belegde bedrag kan schommelen maar wordt deels getemperd door een ingebouwd automatisch overgangsmechanisme. 

Beleggen voor een kind houdt één voordeel in: je hebt de tijd. Daarom kan je je een beetje meer risico veroorloven.


 
 
Kortetermijnoptie:
Yongo Dreams
Yongo Dreams

Yongo Dreams, een tak 26 product van AG Insurance, richt zich tot ouders die een kapitaal willen opbouwen met de bedoeling een project te financieren op korte of middellange termijn. Of het nu gaat om een fiets, een gitaar, de eerste smartphone, …

Als ouder kan je op elk moment geld bijdragen en weer afhalen.
Open gratis een account en start je Yongo.

Starten met Yongo in 3 stappen


1. Open een gratis account
Je groepeert binnen je account alle kinderen - die van jou, maar ook andere kinderen van wie je supporter bent.

2. Bepaal jouw ideaal spaar- of beleggingsplan
Sparen of beleggen? Veel of weinig risico? Aan jou de keuze.

3. Start met Yongo
Stort vandaag nog voor de dromen van je kind of help je kind zijn/haar projecten waarmaken.
Open gratis een account


Meest gestelde vragen


Hoe maak je een Yongo aan voor je kinderen?
Je maakt eerst een Yongo account aan en vult je persoonlijke gegevens in. Daarna stellen we nog een aantal bijkomende vragen die peilen naar je behoeften, over je ervaring en kennis met spaar- en beleggingsproducten. Vervolgens stellen we je een product voor dat past bij jouw behoeften.
Ik woon in het buitenland, kan ik een Yongo opstarten?
Om een Yongo aan te maken voor je kind, moeten zowel jij als je kind in België wonen. Wie niet in België woont, kan geen Yongo opstarten. Je kan wel een account aanmaken vanuit het buitenland en supporter worden van een kind. (bv. Je kan een account aanmaken om van de kinderen van je zus, die in België woont, supporter te worden en dus mee te sparen voor hun projectjes).
Mijn kind is nog niet geboren, kan ik dan een Yongo opstarten?
Ja, met Yongo kan je ook al beginnen sparen voor je kind is geboren. Je kan dan na de geboorte een spaar – of beleggingsproduct lange termijn opstarten voor je kind, Yongo Moon of Yongo Star. Onder die voorwaarde kan je het spaarproduct korte termijn (Yongo Dreams), na de geboorte van je kind verderzetten en verlengen.

Dit publicitair document betreft Yongo platform van AG Insurance dat individuele levensverzekeringen Yongo Moon (tak 21 met gegarandeerde rentevoet) en Yongo Star (tak 23 waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen) evenals Yongo Dreams (kapitaalverrichting tak 26) voorstelt. Deze producten, ontwikkeld door AG Insurance en gecommercialiseerd via uw makelaar, zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. De infofiches, algemene voorwaarden en beheersreglementen (enkel voor tak 23 producten) vindt u gratis bij desgevallend uw makelaar of www.yongo.be. Alle klachten m.b.t. de producten, kunt u overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - Tel.: +32 (0)2 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Indien de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as - tel. 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75); Meeussquare 35 te B-1000 Brussel. AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel