Gezinsbond
Gezinsbond
Groeit met je mee Gezinsbond
Hét kind bestaat niet, uiteraard. En dus is hét prijskaartje van een kind ook moeilijk te becijferen. Kost een kind een huis, zoals je wel eens hoort beweren? 
Wij presenteren je de rekening!

In dit artikel leggen we vooral het kostenplaatje van een schoolgaand kind onder de loep. Wil je weten hoeveel een baby kost? Dat lees je hier!

Eerst en vooral: Hoe meer je als gezin verdient, hoe duurder je kind ook is. Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde dat een kind 17% van het gezinsinkomen opslokt. Twee kinderen zijn – ‘door allerlei vormen van 'efficiency’ – gelukkig niet dubbel zo duur: twee kinderen kosten gemiddeld 26% van het inkomen, drie kinderen 33% en vier kinderen 40%.

 

TOT 12 JAAR : KLEINE KINDEREN, KLEINE KOSTEN?

Laat ons beginnen bij het begin! Voor de basisuitgaven als voeding, kleding, vervoer, verzorging, water, energie, onderdak, verzekeringen en babysit betaal je volgens de Gezinsbond voor een kind van 0 tot 5 jaar maandelijks 327,79 euro. Voor een 6- tot 12-jarige tel je maandelijks 423,66 euro neer.

Je kind heeft gratis toegang tot het gesubsidieerd basisonderwijs. Dat betekent dat deze scholen geen inschrijvinggeld Mogen vragen, maar niet dat schoollopen gezinnen niets kost. Alles wat nodig is om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te halen is gratis, de zogenaamde kostenloosheid.

De kosten die de school je aanrekent voor uitstappen of andere activiteiten, worden wettelijk begrensd: voor kleuters bedraagt dat maximaal 45 euro per jaar. In de lagere school bedraagt de maximumfactuur 85 euro. Let wel: op de kosten voor voor- en naschoolse opvang zit geen wettelijk plafond.

De maand september is een dure maand voor wie schoolgaande kinderen heeft. Denk maar aan een nieuwe boekentas, schoolboeken, schriften, kaftpapier, stiften, … De rekening kan hoog oplopen.

Een gemiddeld bedrag blijkt moeilijk te berekenen, maar alles bij elkaar geteld, komt de Gezinsbond uit bij een kostenplaatje van 54.308 euro voor een kind in een gezin met een gezinsinkomen net onder de armoedrisicodrempel, van bij de geboorte tot het 12de jaar.

 

12 TOT 18 JAAR: PRIJZIGE PUBERS

Tijdens de secundaire schooltijd stijgen de kosten voor kinderen. Volgens de Gezinsbond betaal je maandelijks zo’n 521,47 euro aan basisuitgaven voor een kind van 12 tot 18 jaar. “Vooral jongens blijken ineens een bijna onstilbare honger te krijgen waardoor hun maaltijden een halve euro per dag duurder zijn dan die van meisjes. Toch 150 euro per jaar,” schrijft journalist Jaap Roelants.

Ook de schoolkosten stijgen, hier bestaat er immers geen kostenloosheid of maximumfactuur zoals in het basisonderwijs. In de eerste graad van het secundair onderwijs betaal je, volgens de Gezinsbond,  gemiddeld 1.064 euro. Gaandeweg stijgt de factuur, naar zo’n 1.254 euro in de tweede graad en ongeveer 1.417 euro in de derde graad. Dat zijn gemiddelden, de studiekosten in bepaalde secundaire richtingen van het technische en kunstonderwijs lopen heel wat hoger op.

En heeft je kind bijles nodig, zoals steeds meer kinderen? Dan betaal volgens de Bijleszoeker en het Bijlesbureau al gauw zo’n 15 à 20 euro per sessie van een uur. Even slikken? Je bent niet de enige. Eén ouder op de vier geeft, volgens een onderzoek van de Ligue des familles aan dat dat ze moeten bezuinigen om de schoolkosten te kunnen betalen.

Alles samen kost een kind tussen zijn twaalfde en achttiende verjaardag (volgens de Gezinsbond) minstens 45.000 euro.

 

18+ : STUDEREN, THUIS OF UIT HUIS?

Gaat je zoon of dochter verder studeren? Dan komt een thuiswonende student door de huurprijs van het kot en de bijhorende nutsvoorzieningen doorgaans méér dan de helft voordeliger uit dan een kotstudent. Inschrijvingsgelden, boeken, cursussen en ander studiemateriaal betalen ze uiteraard allemaal, net als kosten voor laptop, internet en stages. Het is dus geen fabeltje dat studerende kinderen behoorlijk zwaar doorwegen op het gezinsbudget.

 

CONCLUSIE

“Van baby tot baan” kost een studerend kind je minstens 166.000 euro. 
Daar zit dan nog geen kosten in voor kinderopvang en het studentenkot.
Redenen genoeg om je goed voor te bereiden op de kosten die komen!

Ontdek hoe je als ouder met Yongo een centje opzij zet voor je peuter, kleuter of puber. 

Gelukkig staan ouders er niet alleen voor. Grootouders zijn vaak de trouwste supporters van hun kleinkinderen: een ‘zondagcentje’, cadeaus op de belangrijke momenten, een spaarcentje voor later, …
Ontdek hoe je met Yongo als grootouder, samen met je dochter of zoon, spaart voor de nabije en latere toekomst van je kleinkind.

Lees ook:

Wat kost een baby?
Meer lezen?
Het Yongo-team
Kindergeld: sparen of uitgeven?
Meer lezen?
Het Yongo-team
Wat moeten kleuters al weten over geld?
Meer lezen?
Marijke BisschopMet het innovatieve spaar- en beleggingsplatform van Yongo investeer je in de toekomst van jouw kinderen.

Klantendienst +32 (0)2 664 03 80
Wij zijn beschikbaar
Ma-Vr : van 08u tot 18u

Contact Faq