Meest gestelde vragen

Wat is Yongo?

Kan ik enkel sparen op lange termijn?
Ja, je kan, indien je dat wenst, met Yongo enkel sparen op lange termijn. Je hebt de keuze tussen enerzijds Yongo Moon met een vast rendement en zonder risico en anderzijds Yongo Star verbonden aan een beleggingsfonds, met wat hoger risico. Voor meer uitleg over deze producten, verwijzen wij je graag naar onze financiële infofiches.
Is Yongo op lange termijn beleggen of sparen?
Met Yongo heb je de keuze om voor je kind op lange termijn te sparen of te beleggen. Met Yongo Moon spaar je op lange termijn aan een gewaarborgde rentevoet dat eventueel wordt verhoogd met winstdeling (afhankelijk van de economische conjunctuur en de bedrijfsresultaten van AG Insurance). Kies je voor Yongo Star beleg je op lange termijn voor je kind. Je investeert in het Yongo-fonds en profiteert van het rendement van het fonds. Het risico is hier groter; het rendement mogelijks ook. Het Yongo-fonds is een uitgebalanceerd fonds voor de conservatieve belegger. Voor meer informatie over deze producten verwijzen wij je graag naar de financiële infofiches.
Kan ik enkel sparen op korte termijn?
Neen, je kan enkel op korte termijn sparen als je ook een lange termijn product onderschrijft. Enkel wanneer je kind nog niet geboren is, kan je voor een beperkte duur van maximaal een jaar een korte termijn spaarproduct, Yongo Dreams, onderschrijven. Na de geboorte kan je dan een lange termijn spaar-of beleggingsproduct onderschrijven. Onder die voorwaarden kan Yongo Dreams verlengd en voortgezet worden na de geboorte van je kindje.
Is Yongo een verzekering?
Bij Yongo heb je de keuze tussen sparen of beleggen op lange termijn en sparen op korte termijn. Voor investeren op lange termijn kan je kiezen tussen Yongo Star en Yongo Moon. Dit zijn levensverzekeringen voor je spaardoelen die slechts kunnen gerealiseerd worden op lange termijn. Bij Yongo Moon, een tak 21-verzekering, heb je een gewaarborgde rentevoet eventueel verhoogd met winstdeling (afhankelijk van de economische conjunctuur en de bedrijfsresultaten van AG Insurance). Bij Yongo Star, een tak 23-verzekering, is het geld belegd in een fonds en profiteer je van het rendement van het fonds. Het risico is hier groter; het rendement mogelijks ook. Voor de cadeautjes en spaardoelen die kunnen gerealiseerd worden op korte termijn is er Yongo Dreams. Met Yongo Dreams, een tak 26- kapitalisatieverrichting, is het geld gewaarborgd. Er is er geen rendement omdat het bedoeld is om korte termijn projecten te financieren. Er zijn evenmin kosten aan verbonden.
Voor wie kan ik sparen?
Je kan sparen voor je eigen kinderen op lange termijn, en indien je wenst ook voor projecten en cadeautjes op korte termijn. Je kan ook sparen voor kinderen die je nauw aan het hart liggen, zoals petekinderen, kleinkinderen, neefjes en nichtjes…als supporter. Om dit te kunnen doen moet de ouder van het kind wel eerst een Yongo hebben onderschreven en jou als supporter uitnodigen. Wil je graag je oogappel financieel ondersteunen? Maak dan gauw een account aan en nodig de ouders van het kind uit een Yongo te onderschrijven. Bij Yongo lange termijn spaar je altijd voor het kind. Het gespaarde bedrag zal altijd op naam van je kind staan. Indien je Yongo lange termijn zou willen stopzetten, zal het reeds gespaarde bedrag dan ook altijd op een geblokkeerde bankrekening komen te staan op naam van je kind. Vanaf de leeftijd van 18 jaar zal je kind dit gespaarde bedrag kunnen opnemen. Yongo Dreams is altijd op naam van de ouder omdat dit geld altijd opvraagbaar moet kunnen zijn zodat de projecten ook daadwerkelijk gerealiseerd en de cadeautjes aangekocht kunnen worden.
Hoe kunnen familie en vrienden meesparen voor je kinderen?
Met Yongo kan je familie en vrienden uitnodigen om mee te sparen via het online platform. Zij kunnen er zelf voor kiezen of zij geld willen storten voor de spaardoelen op lange of korte termijn of beiden. Daarnaast kunnen zij kiezen om alleen geld te storten dan wel een account aan te maken en via een app jouw kind te volgen (als u hen een toegang geeft) en hun eigen stortingen op te volgen via hun timeline. Supporter hebben nooit toegang tot de persoonlijke gegevens van het kind, maar u kan er als ouder voor kiezen om alle of sommige supporters mee te laten kijken naar de spaardoelen van je kind. Het is voor oma’s en opa’s immers leuk om te kunnen kijken waarvoor hun kleinkind allemaal spaart. Het spaarbedrag krijgen ze natuurlijk niet te zien, wel een overzicht van hun eigen stortingen.
Wat kost Yongo?
Een Yongo-account aanmaken is volledig gratis. De gedetailleerde kosten per product vind je terug in de financiële infofiche.
Wat is het verschil tussen Yongo en andere spaar- en/of beleggingsproducten?
Yongo is een online platform dat de mogelijkheid biedt om familie en vrienden, supporters van de toekomst van kinderen, samen te brengen rond het kind dat in elk geval centraal staat. Dat kan omdat je gemakkelijk je eigen profiel kan samenstellen en linken met de andere supporters van jouw oogappel. De achterliggende producten zijn van AG Insurance, de grootste levensverzekeraar in België.
Ik ben al klant bij AG Insurance, maakt dat een verschil?
Yongo is een platform ontwikkeld door AG Insurance. Je hoeft geen verzekering te hebben bij AG Insurance om een Yongo aan te maken. Ook indien je al een AG Insurance verzekering hebt dan heeft dit geen impact op je Yongo.
Wat is Yongo?
Yongo is een online platform voor ouders om kinderen te helpen sparen op lange en korte termijn. Dankzij de Spaaracademie kan je je kind leren omgaan met geld. Je kan familie en vrienden uitnodigen om samen te sparen met en voor je kind. Yongo vormt een perfect alternatief voor de envelopjes of cadeaubonnen. Yongo wordt ondersteund door betrouwbare producten van AG Insurance.

Toon meer vragen
Yongo Producten

Kan ik wisselen tussen Yongo Moon en Yongo Star, de twee lange termijn producten?
Eenmaal je een keuze gemaakt hebt, kan je niet meer veranderen tussen Yongo Moon en Yongo Star.
Kan ik de 3 producten combineren?
Neen, je kan de 3 producten niet combineren. Je zal een keuze dienen te maken tussen Yongo Moon en Yongo Star. Je kan dus maximaal twee producten combineren, met name één product dat spaardoelen op lange termijn beoogt en één product dat spaardoelen op korte termijn viseert.
Ik wil enkel sparen op lange termijn, welk product kies ik dan?

Wil je enkel sparen op lange termijn dan heb je de keuze uit Yongo Moon en Yongo Star. Weet je niet welk van de twee producten de beste keuze is voor jou? Als je begint te onderschrijven, moet je eerst een korte vragenlijst invullen op basis van de richtlijnen van de FSMA. Je krijgt dan een advies over het product dat het best aansluit bij jouw beleggersprofiel.

Als je enkel wil sparen of beleggen op lange termijn, mis je wel de voordelen van Yongo Dreams. Daarmee kan je sparen op korte termijn en leert je kind ook omgaan met geld, met de hulp van de handige en kindvriendelijke Yongo-app.

Ik wil enkel sparen op korte termijn, welk product kies ik dan?
Je zal altijd een lange termijn moeten combineren met een korte termijn. Je kan enkel een korte termijn alleen afsluiten indien je kind nog niet geboren is. Van zodra je kind geboren wordt, zullen we je vragen om ook een lange termijn aan te maken. Kies je ervoor dit niet te doen, loopt je Yongo Dreams, korte termijn, af 6 maanden na de vermoedelijke bevallingsdatum.
Wat is Yongo Dreams?
Yongo Dreams is een spaarproduct dat u de mogelijkheid biedt om samen met je kind en zijn supporters te sparen voor zijn dromen die gerealiseerd kunnen worden op korte en middellange termijn (tak 26). Het is de manier voor jou en voor je kind om zijn meter en peter, oma en opa en andere supporters op de hoogte te stellen van zijn dromen voor zijn verjaardag (of andere gelegenheden waarop cadeautjes worden gegeven). Op die manier weet iedereen waarvoor er gespaard wordt en kunnen ze meesparen aan deze droom dankzij handige digitale betaaltechnieken in plaats van envelopjes met geld of onpersoonlijke overschrijvingen. Yongo Dreams is kosteloos maar het gespaarde geld geniet evenmin rendement. De spaarreserve is beperkt tot 2500 euro.
Wat is Yongo Moon?
Yongo Moon is een spaarverzekering met een gewaarborgd rendement (tak 21). Dat rendement wordt vastgelegd op moment van storting en blijft gegarandeerd op deze storting tot het moment van opname ervan. Het rendement is op lange termijn waarschijnlijk lager dan het rendement van Yongo Star maar het is niet onderhevig aan schommelingen. Het vast rendement kan verhoogd worden met winstdeelname, afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van AG Insurance. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de financiële infofiche.
Wat is Yongo Star?
Yongo Star is een beleggingsverzekering waarvan het rendement afhankelijk is van het onderliggende beleggingsfonds (tak 23). Dit onderliggende fonds is een uitgebalanceerd fonds voor de conservatieve belegger. Het voordeel van deze belegging is dat het uitzicht biedt op hogere rendementen maar dat deze rendementen en dus de belegde reserve kunnen schommelen in de tijd. De grootste schokken vangen we op door een ingebouwd mechanisme dat geactiveerd wordt bij een daling van het fonds van meer dan 10%. Dan wordt de belegging tijdelijk ondergebracht in het wachtfonds. Hoe langer de beleggingshorizon en hoe regelmatiger er wordt belegd met kleinere bedragen, hoe beter schokken in het rendement van het fonds kunnen worden opgevangen. Gedetailleerde info in de financiële infofiche.
Welk product is meest geschikt voor mij?
Het is onmogelijk te voorspellen welk van beide producten het meest voor jou geschikt is. Vooraleer je een Yongo kan aanmaken zullen we via enkele vragen peilen naar jouw spaar- en beleggingsbehoeften. Vervolgens stellen we je het product voor dat volgens ons het best bij jouw profiel past.
Wie is de eigenaar van de Yongo Moon, Yongo Star, Yongo Dreams?
De producten van Yongo Moon en Yongo Star (voor spaardoelen op lange termijn) zijn levensverzekeringen van AG Insurance, de marktleider in levensverzekeringen in België. De verzekeringsnemer en dus de eigenaar van de gelden is je kind.
Welke belastingen en taksen zijn verschuldigd op de verschillende Yongo-producten?
Yongo Star, de beleggingsverzekering voor dromen op lange termijn, kent een premietaks van 2% op de betaalde premie. Als u of een supporter dus 100 euro stort, zal er 98 euro worden toegevoegd aan het spaartegoed van je kind. 2 euro wordt afgeroomd door de Belgische overheid. Yongo Moon, de spaarverzekering voor dromen op lange termijn, kent eveneens een premietaks van 2%. Als u of uw kind het spaartegoed opgebouwd in Yongo Moon opvraagt binnen de 8 jaar na onderschrijving ervan dan betaal je een roerende voorheffing van 30%, berekend op een fictief rendement van 4,75% op de gestorte premies. Yongo Dreams, de spaarformule voor dromen op korte termijn, kent enkel een roerende voorheffing berekend op het reële rendement.
Is het mogelijk om de duurtijd van het contract te verkorten of verlengen?

Yongo Moon (sparen) en Yongo Star (beleggen) hebben een minimale duurtijd van 8 jaar en 1 maand. De contracten kunnen maximaal lopen tot het kind 24 jaar is. Yongo Moon kan je onderschrijven tot je kind 16 jaar is, Yongo Star tot je kind 14 jaar is.

Bij overlijden van het verzekerde kind stopt de verzekering.

Als je het contract stopzet als het kind 18 jaar is, betaal je geen kosten. Vóór de leeftijd van 18 jaar is een afkoopvergoeding verschuldigd.

Voor Yongo Moon:

 • 5 % voor een afkoop meer dan 5 jaar voor de einddatum
 • 4 % voor een afkoop 5 jaar voor de einddatum
 • 3 % voor een afkoop 4 jaar voor de einddatum
 • 2 % voor een afkoop 3 jaar voor de einddatum
 • 1 % voor een afkoop 2 jaar voor de einddatum
 • 0 % voor een afkoop 1 jaar voor de einddatum

Voor Yongo Star: een afkoopvergoeding van 1 % voor afkopen voor het kind 18 jaar is. Daarna is er geen afkoopvergoeding meer.

Wat is het rendement van een Yongo-contract?

Het gewaarborgd rendement van Yongo Moon (spaarverzekering) is 0,50 % waarbij je nog de eventuele winstdeling moet tellen. Die hangt af van de economische prestaties van AG Insurance. In 2017 en 2018 bedroeg het totale rendement telkens 2 %. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Het rendement van Yongo Star (beleggingsverzekering) hangt af van de evolutie van de beleggingsfondsen die eraan gekoppeld zijn en dus van de evolutie van de beurs. Dat rendement ligt potentieel hoger, maar is ook risicovoller, hoewel het risico beperkt wordt door een automatisch overdrachtsmechanisme. Dat wordt geactiveerd bij koersdalingen van meer dan 10 % om waardeverlies van het fonds te beperken tot ongeveer 10 %.


Toon meer vragen
Hoe Yongo gebruiken?

Hoe maak ik een Yongo aan?

Eerst maak je een Yongo account. Daarvoor moet je enkel je persoonsgegevens invullen. Om dan een Yongo-contract te openen moet je jezelf identificeren met je eID of met een paswoord dat je krijgt via sms.

Heb je een eID-kaartlezer? Dan gebruik je die om je meteen te registreren.

Heb je geen kaartlezer? Neem dan een foto van beide kanten van je identiteitskaart en stuur die door. Je krijgt dan een verificatiecode via sms, waarmee je je kan registreren.

Hoe kan ik beginnen bijdragen?
Eenmaal je een kind of je kinderen hebt toegevoegd kan je klikken op 'bijdragen' en vervolgens kiezen voor een regelmatige betaling of een éénmalige bijdrage.
Hoe zet ik geld over van een spaarrekening op naam van mijn kind naar Yongo?

Wil je een Yongo-rekening openen voor je kind om er geld op te zetten dat al op zijn naam staat op een spaarrekening bij een bank? Dat is zeker mogelijk. Maar in het belang van het kind moet de bank zeker zijn dat het geld dat je overdraagt ook op naam van je kind zal worden gezet.

Om dat in orde te brengen, volg je deze 3 stappen:

 1. 1, Open een Yongo-rekening op naam van je kind
 2. 2, Vraag een attest aan met de gegevens van de Yongo-rekening op yongo@aginsurance.be
 3. 3, Bezorg het attest aan je bank zodat zij het geld kunnen overdragen
Hoe kan ik familie en vrienden uitnodigen om mee te sparen?
Via evenement kan je vrienden of familie uitnodigen om mee te sparen voor de projecten van je kind(eren).

Je kan als ouder een evenement voor je kind aanmaken en familie en vrienden uitnodigen om een centje bij te dragen. Denk bijvoorbeeld aan een bijdrage voor nieuwjaar, een verjaardag, een pamperrekening, enzovoort. Een evenement aanmaken doe je door op de homepagina je kind te selecteren. De specifieke detailpagina's van je kind worden geopend. Navigeer naar "Evenementen" in het menu en klik vervolgens op de knop "Evenement aanmaken".

Een pop up opent waarin je de details voor je evenement kan invullen. Nadat je alle gegevens hebt ingegeven, klik je op de knop "Versturen" om de evenement uitnodiging uit te sturen naar de genodigden.

Wist je dat je ook projecten kan aanmaken voor je kind (zoals bijvoorbeeld een fiets, trampoline, gsm, …) en dat je deze kan weergeven in je uitnodiging? Zo kan je familie en vrienden uitnodigen om bij te dragen aan de korte termijn projecten voor je kind.

Hoe zet ik geld over van een spaarrekening op naam van mijn kind naar Yongo?

Wil je een Yongo-rekening openen voor je kind om er geld op te zetten dat al op zijn naam staat op een spaarrekening bij een bank? Dat is zeker mogelijk. Maar in het belang van het kind moet de bank zeker zijn dat het geld dat je overdraagt ook op naam van je kind zal worden gezet.

Om dat in orde te brengen, volg je deze 3 stappen:

 • Open een Yongo-rekening op naam van je kind
 • Vraag een attest aan met de gegevens van de Yongo-rekening op yongo@aginsurance.be
 • Bezorg het attest aan je bank zodat zij het geld kunnen overdragen
Wat is de spaaracademie?
In de spaaracademie kan je kind alles leren over geld en sparen.
Wat is een project?
Een project is een wens dat je kind omzet in een project waarvoor het wil beginnen sparen.

Indien je een Yongo Dreams hebt onderschreven, kan je gebruik maken van de Spaaracademie waar je projecten voor je kind kan aanmaken.

Een project aanmaken doe je door op de homepagina je kind te selecteren. De specifieke detailpagina's van je kind worden geopend. Navigeer naar "Spaaracademie" in het menu en klik vervolgens op de knop "Project aanmaken". Een pop up opent waarin je de details voor je project kan invullen. Nadat je alle gegevens hebt ingegeven, klik je op de knop "Bewaren" om het project op te slaan.

Je kan ook evenementen aanmaken voor je kind (bijvoorbeeld voor nieuwjaar, een verjaardag, pamperrekening, enzovoort) en je project weergeven in deze uitnodiging. Zo kan je familie en vrienden uitnodigen om bij te dragen aan de korte termijn projecten voor je kind.


Toon meer vragen
Betalingen

Ik ben supporter van meerdere kinderen. Hoe doe ik meerdere betalingen tegelijk?
Je kan geld storten voor een kind en 'betaal later' aanklikken. Vervolgens voeg je een volgende bijdrage toe voor een ander kind. Wil je uitstaande betalingen zien, wijzigen, annuleren of uitvoeren? Klik op het shopping mandje bovenaan het scherm en volg de instructies.
Hoe neem ik het gespaarde geld op?

Geld opnemen van Yongo Dreams (korte termijn sparen)? De ouder die het contract heeft afgesloten klikt op de 'Sparen of Uitgeven'-knop en bepaalt vervolgens of hij het geld overschrijft naar de langetermijnrekening (Yongo Moon of Yongo Star) of naar zijn eigen rekeningnummer om het van daaruit op te nemen.

Als je geld afhaalt van Yongo Moon of Yongo Star vóór de einddatum van het contract, wordt dat geld gestort op een geblokkeerde rekening op naam van het minderjarige kind.

In sommige gevallen is een afkoopvergoeding verschuldigd. Die bedraagt nooit meer dan 5 % van de theoretische waarde van de afkoop.

Hoe werkt een wederkerende betaling?
Selecteer een kind, klik op 'Bijdragen', klik op 'wederkerende betaling' en volg de instructies op het scherm. Het geld gaat van je rekening op de eerste werkdag van de maand, afhankelijk van de gekozen begindatum en frequentie.
Hoe zie ik wat er op mijn rekening staat?
Log in op Yongo en klik op 'Mijn Yongo' en vervolgens op de naam van het kind waarvoor je het plan wil bekijken. Daar zie je je geld op de lange termijn en op de korte termijn staan.
Ik heb een uitnodiging ontvangen om supporter te worden. Hoe stort ik een bijdrage?
Je ontving een uitnodiging van een ouder of kind om mee te sparen voor het kind. Dat kan op twee manieren: -Met account: Wil je het kind op regelmatige basis steunen via het Yongo-platform? Maak dan een account aan. Vervolgens maken we je wegwijs op het platform. -Zonder account: Je steunt het kind via een overschrijving. Klik op de link in de uitnodiging voor meer informatie. Je kan geld overmaken vanaf een klassieke bankkaart of een kredietkaart.
Hoe wijzig je het rekeningnummer voor doorlopende opdrachten?
 1. 1. Open je Yongo-account en klik bovenaan rechts op het €-symbool 2. 2. De pagina “Beheer jouw betalingen” opent en onderaan vind je “Jouw bankgegevens” met een knop “Wijzigen”. Klik op deze knop. 3. 3. De pagina “Het bankrekeningnummer wijzigen” opent met de velden om je bankgegevens in te voeren (voornaam, naam en IBAN-nummer). Pas je rekeningnummer aan en onderteken met je eID-kaartlezer of via sms. 4. 4. Je rekeningnummer is gewijzigd.

Toon meer vragen
Voor wie is Yongo?

Hoe maak je een Yongo aan voor je kinderen?

Je maakt eerst een Yongo account aan en vult je persoonlijke gegevens in. Daarna stellen we nog een aantal bijkomende vragen die peilen naar je behoeften, over je ervaring en kennis met spaar- en beleggingsproducten. Vervolgens stellen we je een product voor dat past bij jouw behoeften.

Goed om weten: enkel de vader of de moeder kan een Yongo creëren voor een kind. Hij of zij is dan de beheerder van de Yongo van dat kind. Grootouders, meter of peter kunnen de rol van beheerder niet opnemen. Ze kunnen dus geen Yongo openen voor een kind.

Ik woon in het buitenland, kan ik een Yongo opstarten?
Om een Yongo aan te maken voor je kind, moeten zowel jij als je kind in België wonen. Wie niet in België woont, kan geen Yongo opstarten. Je kan wel een account aanmaken vanuit het buitenland en supporter worden van een kind. (bv. Je kan een account aanmaken om van de kinderen van je zus, die in België woont, supporter te worden en dus mee te sparen voor hun projectjes).
Mijn kind is nog niet geboren, kan ik dan een Yongo opstarten?
Ja, met Yongo kan je ook al beginnen sparen voor je kind is geboren. Je kan dan na de geboorte een spaar – of beleggingsproduct lange termijn opstarten voor je kind, Yongo Moon of Yongo Star. Onder die voorwaarde kan je het spaarproduct korte termijn (Yongo Dreams), na de geboorte van je kind verderzetten en verlengen.
Wie kan een Yongo onderschrijven?
Om een Yongo aan te maken voor een kind moet je ouder zijn van dat kind. Oma, tante of vrienden kunnen geen Yongo opstarten voor het kind. De ouder die onderschrijft kan wel de andere ouder van het kind toevoegen aan het plan. Oma, opa, tante en nonkel kunnen wel supporter worden van je kinderen. En jij kan op jouw beurt ook supporter zijn van andere kinderen.
Wat kan ik met Yongo doen als ouder?

Als ouder zit je tot de 18de verjaardag van je kind aan het roer van zijn of haar spaardoelstellingen. Als ouder kan je Yongo onderschrijven in naam en voor rekening van je kind. Je kiest of je alleen wil bijdragen voor spaardoelen op lange termijn of dat je daarnaast ook wil sparen voor spaardoelen op korte termijn. Daarna kan je kiezen om familie en vrienden uit te nodigen om mee te sparen voor je kind. Je kan ook de supporters inzage geven in de spaardoelen van je kind op korte termijn.

Familie en vrienden, kortom supporters, hebben op geen enkel moment inzage in de financiën van je kind natuurlijk!


Toon meer vragen
Privacy & Settings

Wat zal AG Insurance doen met de gegevens van mijn kind?
De persoonlijke gegevens die wij van uw kind bewaren strekken er alleen toe om zijn yongo-producten te kunnen beheren en om te voldoen aan onze wettelijke informatieverplichtingen als verzekeraar. Wij zullen de gegevens van je kind nooit gebruiken voor commerciële doeleinden.
Wat zal AG Insurance doen met mijn gegevens?
In eerste instantie zal AG Insurance deze gegevens gebruiken om je yongo-producten en die van je kinderen te beheren en te voldoen aan onze eigen wettelijke verplichtingen als verzekeraar. Daarnaast kan AG Insurance deze gegevens, zij het anoniem, doorgeven aan andere vennootschappen binnen de Ageas-groep. Wij kunnen, indien u dat wenst, deze gegevens ook gebruiken voor direct marketing. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je graag naar de Privacy Policy.
Waarom kan ik geen foto’s opladen van de supporters die ik heb uitgenodigd?
Enkel de betrokkene kan een foto opladen van zichzelf, u kan geen foto’s opladen in de plaats van anderen omdat je de toestemming nodig hebt van de betrokkene om zijn foto op te laden.