Zo onderschrijf je Yongo en kan je 30 dagen proberen

Als je start met Yongo, kan je 30 dagen gratis proberen: geschenkenlijstjes aanmaken, familie en vrienden uitnodigen om bij te dragen, de handige Yongo-app gebruiken samen met je kind, … Zo kan je alles grondig uittesten voor je je op lange termijn bindt.

Stap 1

Stap 1


Maak gratis je Yongo-account

Stap 2

Stap 2


Kies of je wil sparen of beleggen op lange termijn en onderschrijf voor je kind een Yongo Moon (sparen) of Yongo Star (beleggen)
stap 3

Stap 3


Stort minstens € 10 op elk Yongo-contract dat je hebt opgestart om het te activeren
Stap 4

Stap 4


Een feest voor je kind? Maak een geschenkenlijst en nodig familie en vrienden uit om bij te dragen of mee te bouwen aan de financiële toekomst van je kind.

En daarna? Wat gebeurt er dan?

overtuigd

Overtuigd?

Je moet niks doen, Yongo loopt automatisch verder op lange termijn, tot je kind 24 jaar is, met een minimale duurtijd van 8 jaar en 1 maand.

niet overtuigd

Niet overtuigd?

Stuur een mail naar yongo@aginsurance.be binnen de 30 dagen die volgen op de bevestiging dat je Yongo-contract geopend is. Die datum kan je vinden onder “Details lange termijn” in je Yongo-account.

Yongo Star

Voor de terugbetaling van het geld dat je hebt belegd met Yongo Star (beleggingsverzekering van tak 23) houden we rekening met eventuele beursschommelingen. Het zou dus kunnen dat je meer of minder terugbetaald krijgt dan wat je hebt belegd in de testperiode. Je krijgt immers de waarde terugbetaald in euro van de eenheden die zijn aangekocht voor het contract.

De koers die zal worden gebruikt om de eenheden om te zetten naar euro is de koers van de eerste, tweede of derde werkdag volgend op je aanvraag tot stopzetting van het contract. De kosten en taksen worden ook terugbetaald.

Yongo Moon

Het geld dat je hebt gespaard met Yongo Moon (spaarverzekering van tak 21) zal volledig worden terugbetaald, inclusief kosten en taksen.

Elke storting in Yongo wordt terugbetaald op de rekening waar het geld vandaan kwam. Dus als oma en opa geld hebben gestort, krijgen zij dat geld terug op hun rekening.

Yongo - individuele levensverzekeringen Yongo Moon (tak 21), Yongo Star (tak 23) en Yongo Dreams (tak 26). Deze producten zijn ontwikkeld door AG Insurance, worden eventueel verkocht door je tussenpersoon en zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. De algemene voorwaarden, informatiedocumenten en beheersreglementen zijn gratis beschikbaar op www.yongo.be. Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen vóór de aankoop van het financieel product.

Voor klachten m.b.t. de producten, kan je terecht bij Dienst Klachtenbeheer customercomplaints@aginsurance.be - Tel.: +32 (0)2 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel. Als de oplossing die wij voorstellen geen voldoening schenkt, kan je het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as - tel. 02 547 58 71), Meeussquare 35, 1000 Brussel.

AG Insurance nv – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

Klantendienst +32 (0)2 664 03 80
Wij zijn beschikbaar
Ma-Vr : van 08u tot 18u

Contact Faq