Wat is Yongo?

  • Yongo is een online spaar- en beleggingsplatform van AG Insurance, specifiek voor ouders en hun kinderen.

  • Met Yongo combineer je sparen op korte termijn met sparen of beleggen op lange termijn, door middel van een verzekering.

  • Je bouwt aan een kapitaal voor als je kind volwassen is én je leert het doelgericht sparen voor iets waar het nu al van droomt. Zo investeer je twee keer in de toekomst van je kind!

  • Bovendien kunnen grootouders, meter, peter en vrienden eenvoudig en interactief een centje bijdragen.

Hoe werkt het?

  • Spaar of beleg voor je kind op lange termijn met Yongo Moon (gewaarborgd kapitaal en rendement) of Yongo Star (rendement uit beleggingsfondsen).

  • Leer je kind sparen op korte termijn met Yongo Dreams.

  • Leer je kind bewust omgaan met geld, op een leuke en veilige manier.

  • Nodig familie en vrienden uit om mee te sparen voor iets heel concreet: fiets, gitaar, smartphone,...

Ontdek Yongo!

Actie € 20* voor later

Je krijgt € 20* in Yongo Moon of Yongo Star, als je het contract opstart en er minstens € 10* in stort.

* Stort minstens € 10 in Yongo Moon of Yongo Star en krijg € 20 van Plopsa! Er is een verzekeringstaks van 2 % van toepassing op de gestorte premies.

Yongo is een platform met de individuele levensverzekeringen Yongo Moon (tak 21), Yongo Star (tak 23) en Yongo Dreams (tak 26) van AG Insurance nv, Belgische verzekeraar. Yongo is onderworpen aan het Belgisch recht en wordt eventueel gecommercialiseerd via je makelaar. Voor meer details raadpleeg de algemene voorwaarden en de informatiedocumenten, gratis beschikbaar op www.yongo.be.

Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen vóór de aankoop van dit product. Er zijn risico’s, diverse uitsluitingen en voorwaarden verbonden aan deze verzekeringen. Een voorbeeld: voor Yongo Star, de levensverzekering verbonden aan beleggingsfondsen (tak 23), is het mogelijk dat je  niet het volledige bedrag zal recupereren dat je geïnvesteerd hebt. Al je vragen kan je in de eerste plaats stellen op het nummer 02/664 03 80 of via yongo@aginsurance.be.

Alle klachten over dit product kan je bezorgen aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02/664 02 00 ), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel.
Als de oplossing die AG Insurance voorstelt je geen voldoening schenkt, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.

Klantendienst +32 (0)2 664 03 80
Wij zijn beschikbaar
Ma-Vr : van 08u tot 18u

Contact Faq