Start nu met Yongo en krijg € 20 cadeau!

Yongo is een spaar- en beleggingsplatform van AG Insurance, ontworpen voor kinderen, hun ouders en hun familie. 

Omdat jij Libelle leest, krijgt je kind € 20 cadeau als je begint te sparen of beleggen voor je kind met Yongo.

 • Open een Yongo account en gebruik de promocode LIBEL8
 • Stort voor 30/11/2018 minstens € 10* in Yongo Moon (sparen) of Yongo Star (beleggen) 
 • Je kind krijgt € 20* cadeau omdat jij Libelle leest
 • Nodig familie en vrienden uit om dit bedrag te doen groeien

* Als ouder onderschrijf je een Yongo-verzekering per kind. Je kind is dan verzekeringnemer en begunstigde. Er is een verzekeringstaks van 2 % van toepassing op de gestorte premies.

 

Spaar of beleg online voor je kind!

Via het Yongo platform en de app kan je:

 • Sparen of beleggen op lange termijn (minstens 8 jaar)
 • Slim sparen: 2 % brutorendement* in 2017 met Yongo Moon
 • Familie en vrienden uitnodigen om mee te sparen of te beleggen
 • Samen bouwen aan de toekomst: het eindkapitaal staat op naam van je kind en komt vrij als het tussen 18 en 24 jaar is 

*Dit rendement is samengesteld uit de technische rentevoet en een winstdeling. Het gaat om een rendement uit het verleden. Dit vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Het brutorendement in 2016 bedroeg 2 %. De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht om elk jaar een winstdeling uit te keren. 

 

Leer je kind op een toffe manier sparen

 • Jij houdt als ouder de controle zolang je kind minderjarig is
 • Je regelt samen met je kind alles online, tot het 18 is 
 • Yongo heeft een coole kindvriendelijke app
 • Je kind spaart voor zijn of haar droomprojecten

Ontdek hoe jij je kind een financiële voorsprong geeft.

Spaar of beleg voor jouw kind met Yongo!

Met het innovatieve spaar- en beleggingsplatform van Yongo kan je sparen of beleggen voor je kind, voor later. Je kind leert ook zelf sparen voor geschenken waar het nu al van droomt, zoals een fiets, een gitaar, ... En familie en vrienden kunnen heel eenvoudig mee sparen of beleggen.

Sparen met Yongo Moon

( + Yongo Dreams optioneel)

Lange termijn

Yongo Moon

Gewaarborgd rendement

Yongo Moon

Korte termijn (optioneel)

Yongo Dreams

Voor alle dromen van je kinderen

Yongo Dreams

Beleggen met Yongo Star

( + Yongo Dreams optioneel)

Lange termijn

Yongo Star

Rendementen uit fondsen

Yongo Star

Korte termijn (optioneel)

Yongo Dreams

Voor alle dromen van je kinderen

Yongo Dreams

Start nu met Yongo en krijg € 20 cadeau!

Yongo is een platform van AG Insurance dat de individuele levensverzekeringen Yongo Moon (tak 21 met gegarandeerde rentevoet) en Yongo Star (tak 23 waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen) aanbiedt en de kapitalisatieverrichting Yongo Dreams (tak 26). Deze producten, ontwikkeld door AG Insurance, die eventueel verkocht worden door je tussenpersoon, zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. 

De algemene voorwaarden, de informatiedocumenten en de beheersreglementen zijn gratis beschikbaar op deze pagina. Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen vóór de aankoop van het financieel product. 

Alle klachten m.b.t. de producten, kunt u overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer customercomplaints@aginsurance.be - Tel.: +32 (0)2 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Als de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen info@ombudsman.as - Tel. 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75); Meeussquare 35 te B-1000 Brussel.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming 

Klantendienst +32 (0)2 664 03 80
Wij zijn beschikbaar
Ma-Vr : van 08u tot 18u

Contact Faq