Waarom je spaargeld teleurstelt en wat je eraan kunt doen.

Pascal Paepen
Pascal Paepen
Onafhankelijk Financieel Expert

Lijken sparen en beleggen je maar ingewikkeld? Dat hoeft niet zo te zijn! Financieel expert Pascal Paepen geeft een duidelijk antwoord op enkele prangende geldvragen.

"Onze kinderen zullen het nog veel beter hebben dan wijzelf. Laat ons dus vooral niet doemdenken.”

“Mensen zeggen in een nostalgische bui gauw dat het vroeger allemaal veel beter was dan nu. Gelukkig is dat geklaag vaak onterecht. Alleen al de technologische vooruitgang, de toename van de wereldhandel en de verbeteringen in de gezondheidszorg hebben ertoe geleid dat er nooit méér welvaart was dan nu. Er is weliswaar nog veel verbetering mogelijk, maar daar wordt iedere dag aan gewerkt. We kunnen gerust zijn. Onze kinderen zullen het nog veel beter hebben dan wijzelf. Laat ons dus vooral niet doemdenken.”

Vroeger was sparen eenvoudiger

“Die algemene positieve evolutie heeft niet verhinderd dat een aantal zaken vandaag ingewikkelder zijn geworden dan vroeger. Sparen is daarvan een voorbeeld. Was het vroeger nog relatief eenvoudig om een spaarreserve op te bouwen, dan vergt dat vandaag veel meer behendigheid. Tot tien jaar geleden volstond het om op regelmatige basis je spaarrekening aan te vullen. De bank gunde je dan een bescheiden, maar correcte rente. Kon je je geld enige tijd missen, dan kocht je een kasbon en genoot je 5 of 10 jaar een intrest die aanzienlijk hoger was dan die op het spaarboekje. Dat was de logica zelve: hoe langer je je geld kon ‘wegzetten’ in een kasbon of een obligatie, hoe hoger de vergoeding was die je kreeg op je centen.”

De omgekeerde wereld

“Vandaag kennen we dat fenomeen helaas niet meer. De rente was zelfs nooit lager dan nu. In ons land betalen banken doorgaans een rente van amper 0,11% op spaargeldrekening. En als dat niet het wettelijke minimum zou zijn geweest, was de rente vandaag allicht nog lager. Zomaar 3% of 4% op je spaarrekening verdienen zit er dus niet meer in. Waarom is dat? Wil de bank ons helemaal niks meer gunnen? Jawel, maar banken en verzekeraars zijn nu eenmaal afhankelijk van de marktrente. Die wordt vandaag meer dan ooit bepaald door de centrale banken. Die centrale banken zijn de banken van de banken. En ze houden de rente erg laag. Dat is niet enkel in België en Europa het geval: het is een wereldwijd fenomeen. Maar in Europa is de situatie wel heel extreem. De Europese Centrale Bank, kortweg ECB, bepaalt de rente in de eurozone. En die is zelfs negatief! De depositorente bedraagt -0,40%. Dat betekent concreet dat, als een Belgische bank een spaaroverschot parkeert bij haar bank, de ECB, die Belgische bank daarvoor geen rente krijgt maar zelf een vergoeding moet betalen van 0,40%. Het lijkt wel de omgekeerde wereld.”

Een wereldwijd schuldenprobleem

Een wereldwijd schuldenprobleem

“Die historisch lage en zelfs negatieve rente is een nieuwe realiteit. Ze is nog een gevolg van de kredietcrisis die in 2007 begon. We zijn inmiddels 10 jaar later, maar het ziet er niet naar uit dat er snel een verandering zal komen in het rentebeleid van de centrale banken. De rente wordt erg laag gehouden omdat er een wereldwijd schuldenprobleem is. Sommige gezinnen en bedrijven, maar vooral overheden, hebben vandaag een veel te hoge schuldgraad. Wereldwijd staan er voor meer dan 135.000 miljard euro aan schulden uit. En die schuldenput wordt steeds groter! De centrale banken proberen het probleem aan te pakken door de rente erg laag te houden. En omdat het probleem niet meteen weer verdwijnt, zal het lage-rentebeleid nog lang duren.”

“Meer verdienen door je geld 5 of 10 jaar “vast te zetten” zit er ook niet meer in. De centrale banken doen er alles aan om ook de langetermijnrente laag te houden. Ze kochten al voor duizenden miljarden euro’s aan staatsschulden en bedrijfsobligaties. Daardoor is ook de rente op lange termijn momenteel erg laag. Dat is meteen de verklaring waarom je op een kasbon, staatsbon, termijnrekening of tak 21-levensverzekering vandaag nauwelijks rente krijgt.”

Alles is 2% duurder

“Spaarders kijken wanhopig toe en voelen zich erg onwennig bij die nieuwe realiteit. Dat is ook begrijpelijk. Nogal wat mensen nemen een afwachtende houding aan. Ze verkiezen een tijdje niks te doen en hun centen op een spaarrekening te laten staan in de hoop dat het later weer beter wordt. Maar dat is geen goede optie. Want ondertussen wordt ons spaargeld minder waard, zelfs als we 0,11% rente verdienen op onze spaarrekening. De verklaring daarvoor is de inflatie. Die bedraagt in ons land momenteel zowat 2%. Op een jaar tijd wordt het leven dus gemiddeld 2% duurder. Je zou ook kunnen zeggen dat het geld dan 2% minder waard wordt. Of dat je spaargeld minstens 2% moet aangroeien om de koopkracht van je spaarreserve intact te houden. En die 2% realiseer je nu eenmaal niet als je je spaargeld op de spaarrekening parkeert! De verwachtingen voor de toekomstige inflatie zijn niet zo positief. De olieprijzen en de prijzen van andere grondstoffen stijgen. Het leven wordt dus weer duurder.”

“Wie verstandig is, spreidt zijn spaargeld over de ruime waaier aan beleggingsopportuniteiten die er vandaag zijn.”

De oplossing voor je spaargeld?

“We mogen ons zeker niet laten ontmoedigen om te sparen. Ook al willen sommige economen en politici dat we veel meer geld uitgeven, het blijft verstandig om een reserve voor later aan te houden. Maar in tegenstelling tot termijnrekeningen, staatsbons en een tak 21-verzekering moeten we ons spaargeld meer diversifiëren. Cash en vastrentende producten brengen nu eenmaal te weinig rente op, en dat zal helaas nog jaren het geval zijn. Wie verstandig is, spreidt dus zijn spaargeld over de ruime waaier aan beleggingsopportuniteiten die er vandaag zijn. Beleggingsfondsen en een tak 23-verzekering zijn dan een goede optie. Op korte termijn houden die weliswaar een hoger risico in dan de spaarrekening en de kasbon. Maar daartegenover staat dat je op lange termijn voor dat hogere risico vergoed wordt in de vorm van een hogere opbrengst. Die opbrengst zal hoger zijn dan de inflatie, zodat je spaargeld op lange termijn niet alleen intact blijft, maar zelfs aangroeit.”

Indien je dit interessant vond, bekijk dan zeker ook het volgende artikel:

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur